Kosten koper

Kosten koper (k.k.) duidt in advertenties alle kosten aan die een koper moet betalen bij de aankoop van een onroerende zaak.

Een onroerende zaak (ofwel vastgoed) is de grond en alle onverplaatsbare goederen op deze grond. Kosten koper is een exclusieve kostenpost voor de koper bovenop de vraagprijs. Normaliter vormen overdrachtsbelasting en de notariskosten de kosten koper, soms vormen kosten die samenhangen met het afsluiten van een hypotheek ook een deel van de kosten koper. De kosten koper is (meestal) afhankelijk van de aankoopprijs van uw onroerende zaak.

Het is belangrijk om tijdens de aankoop van een huis rekening te houden met de kosten koper, omdat deze vaak een grote kostenpost zijn. Door een makelaar te kiezen met een lagere tariefstructuur kun je veel geld besparen. Ditzelfde geldt voor verschillende notarissen. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de financieringskosten bij het afsluiten van een hypotheek. Er zit namelijk een groot verschil tussen de hoogte van de financieringskosten bij verschillende banken. De financieringskosten maken geen onderdeel uit van de rente, maar zijn een aparte kostenpost die behoren tot het afsluiten van een hypotheek.Je kunt de bijkomende kosten die vallen onder de noemer kosten koper meefinancieren door een hypotheek te nemen die boven de marktwaarde van je huis ligt. Tegenwoordig mag in veel gevallen de hypotheek nog maar 105% van de marktwaarde van de woning bevatten. Makelaarskosten, overdrachtsbelasting en de notariƫle kosten voor het overschrijven van een onroerende zaak zijn af te trekken van uw hypotheekrente. De afsluitprovisie, de kosten van het taxatierapport en de kosten van de hypotheekakte kunt u alleen af trekken van uw inkomen en zijn mee te nemen in de hypotheekrenteaftrek.

Het tegenovergestelde van kosten koper is vrij op naam (v.o.n.), dit houdt in dat de notariskosten, makelaarskosten, taxatiekosten, overdrachtsbelasting en kadastrale registratiekosten van de hypotheek voor de verkopende partij zijn. Vrij op naam zorgt voor de verkopende partij voor een kostenpost die zo'n 5 tot 10 procent hoger is, dan de kostenpost bij kosten koper. Met de kadastrale registratiekosten worden de kosten bedoeld die gemoeid zijn met de inschrijving van de leveringsakte, de hypotheekakte en de onderzoeken van de notaris. Deze kadastrale registratie is erg belangrijk, omdat deze er voor zorgt dat een onroerende zaak niet ook nog aan een andere persoon of instelling verkocht kan worden. Een ander belangrijk voordeel dat de kadastrale registratie met zich meebrengt, is dat er geen beslag meer gelegd kan worden op de onroerende zaak als de verkopende partij een betalingsachterstand heeft.